اوج آسمان

 

در زمان ها ی گذشته ، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای اين كه عكس العمل مردم را ببيند خودش را در جايی مخفی كرد. بعضی از بازرگانان و نديمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از كنار تخته سنگ می گذشتند.
بسياری هم غرولند می كردندكه اين چه شهری است كه نظم ندارد.
حاكم اين شهر عجب مرد بی عرضه ای است و ... با وجود اين هيچ كس تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت .
نزديك غروب، يك روستايی كه پشتش بار ميوه و سبزيجات بود ، نزديك سنگ شد.
بارهايش را زمين گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را كناری قرار داد. ناگهان كيسه ای را ديد كه زير تخته سنگ قرار داده شده بود ، كيسه را باز كرد و داخل آن سكه های طلا و يك يادداشت پیدا كرد. پادشاه در ان يادداشت نوشته بود :

" هر سد و مانعی می تواند يك شانس برای تغيير زندگی انسان باشد."

...

پيام هاي ديگران()        link        سه‌شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٥ - ز. ش.

 

ای بنده ی ما چه بی وفايی

                                                 کز مهر به سوی ما نيايی

آنگه که تو را دهيم دردی

                                               ناچار شوی  دمی بيايی

وآنگه كه تو را دهم شفايي

                                             ياقي شوي و دگر نيايي

....................................................................................

واقعا  ما آدما چقدر بي وفاييم ؟  خدا  رنج و مصيبت رو به ما ميده كه صداش بزنيم ، اگه خوابيم  بيدار شيم و اگه از جاده خارج شديم  بيايم تو جاده ، ولي ما...

...

پيام هاي ديگران()        link        دوشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٥ - ز. ش.

هديه خدا باغی پر از گل برای تو

در آن ظلمت نوری تو را به سمت خود می کشاند , از غار بيرون آمدی در جستجوی يگانه ای که شايسته ی پرستش باشد , در آسمان ناهيد را ديدی درخشان و در اوج , با خود گفتی شايد اين همان يگانه معبودم باشد  اما ناهيد زير دامان مهتاب پنهان شد  ولی خدای تو فانی نبود.  ماه را ديدی زيبا و آرامش بخش , با خود گفتی شايد اين همان يگانه معبودم باشد  اما ماه مغلوب نور خورشيد شد  ولی خدای تو فانی نبود. 

تو خورشيد را ديدی  سرشار از نور,عظمت و رحمت  , با خود گفتی شايد این همان يگانه معبودم باشد  اما عظمت خورشيد نيز زير پرده شب فرو رفت  ولی خدای تو فانی نبود.   

در آن روزها تنها تو خدای يگانه ات را می پرستيدی (خالق ستاره و ماه و خورشيد)  تنها تو , تو که به تنهايی امتی بودی  فرمانبردار امر خدا  و هرگز از مشرکان نبودی .

  آن روز در زمين و آسمان غوغا بود , فرشتگان می گفتند :” ای خدای ما  آيا می خواهی ابراهيم , يگانه يکتا پرست جهان را در آتش سوزان وارد کنی ؟ زمين جز او هيچ ندارد .”   

و خدا سرشار از عظمت و صبر بود.       جبرئيل در ميان آتش به سوی تو آمد و گفت : خواسته ات در اين لحظه چيست؟     و تو که تمام وجودت يقين و ايمان بود , از او هيچ نخواستی و گفتی :” من خدای يگانه ام , آفريننده و معبودم را می پرستم , هر آنچه دارم برای اوست  , نمازم , زندگی ام و مرگم در دست اوست که او پروردگار جهانيان است.”    

و خدای يگانه در آن لحظه, باغی پراز گل از بهشت برای تو فرستاد و تو شايسته آن هديه بودی.  

 

...

پيام هاي ديگران()        link        جمعه ٢۳ تیر ،۱۳۸٥ - ز. ش.

 

 

* وقتی که رنج معنا يافت  معنايی چون گذشت و فداکاری ديگر آزاردهنده نيست.

* کسيکه چرايی زندگی را يافته  با هر چگونه ای خواهد ساخت.

* هيچ فرد يا هيچ سرنوشتی را نمی توان با فرد يا سرنوشت ديگری مقايسه کرد ,

هيچ موقعيتی تکرار نمی شود و به هر موقعيتی پاسخ متفاوتی بايد داده شود.

 گاهی موقعيتی که انسان در آن قرار می گيرد ايجاب می کند با عملی که در پاسخ به آن موقعيت پيش می گيرد سرنوشتش را شکل بخشد , گاهی اگر از فرصت استفاده کند و به وضع موجود و آنچه هست بينديشد برايش سودمندتر خواهد بود , گاهی نيز لازمست که سرنوشت را بپذيرد و رنجهايش را تحمل کند.

* انسان در رنجها فرصتی می يابد که حتی در دشوارترين شرايط معنايی ژرفتر به زندگيش ببخشد.

* انگيزه ی اصلی و هدف زندگی  گريز از درد و رنج و لذت بردن نيست بلکه معنی جويی زندگی است که به زندگی مفهوم واقعی می بخشد , بهمین دليل انسانها درد و رنجی را که معنی و هدفی دارد با ميل تحمل می کنند.

به شما هم توصيه می کنم کتاب " انسان در جستجوی معنی " نوشته ی دکتر ويکتور فرانکل رو بخونيد.

 

...

پيام هاي ديگران()        link        چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥ - ز. ش.

 

نهايت تمامی نيروها پيوستن است  

پيوستن به اصل روشن خورشيد و ريختن به شعور نور 

 طبيعی است که آسيابهای بادی ميپوسند.

                                                                 فروغ فرخزاد

...

پيام هاي ديگران()        link        دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٥ - ز. ش.

 

آرمانخواهی انسان مستلزم صبر بر رنجهاست

پس برادر خوبم برای جانبازی در راه آرمانها

ياد بگير که در اين سياره رنج صبورترين انسانها باشی.

                                                                        شهيد آوينی

...

پيام هاي ديگران()        link        یکشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٥ - ز. ش.