اوج آسمان

هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد!

تا حالا شده که بخوای از یه وضعیت و شرایط بخصوصی یا حتی یکسری آدما فرار کنی ولی هرجا که بری دوباره با اون وضعیت و شرایط مشابه مواجه بشی؟

میدونی دلیلش چیه؟

شاید دلیلش این باشه که تو باید یه چیزی یاد بگیری و به یه تجربه ای دست پیدا کنی تا بعدش برای همیشه از اون وضعیت خلاص بشی. چون این خود تو هستی که اون وضعیت و شرایط رو ناخواسته جذب میکنی. چیزی در درون تو باید تغییر کنه. باید دنبالش بگردی و درباره اش فکر کنی که چه چیزی در درون تو وجود داره که باعث میشه مثلا انسانهای دروغگو رو به خودت جذب کنی یا هر شرایطی که دوست نداری. باید طرز فکر و دیدتو عوض کنی و درسی بگیری تا همه چیز تغییر کنه. خداوند مهربون و حکیم بی دلیل چیزی رو در زندگیمون قرار نمیده.

به محض دیدن معلمانت آنها ناپدید خواهند شد.

تجربه اش کردی؟

...

پيام هاي ديگران()        link        چهارشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۸ - ز. ش.