اوج آسمان

تقلید

براساس مسلک تعبد، شیخ رجبعلی خیاط، در احکام، مقلد بود و از آیت الله سید محمد حجت، یکی از مراجع تقلید معاصر خود، تقلید می کرد. او در زمینه ی علت انتخاب این شخصیت علمی برای تقلید، می فرمود:

به قم رفتم. مراجع تقلید را دیدم. از همه بی هواتر، آقای حجت بود.

دیدم سینه اش از حب جاه و ریاست، خالی است.

بر گرفته از کتاب کیمیای محبت، یادنامه مرحوم شیخ رجبعلی خیاط

 

شما مرجع تقلیدتون رو با چه دیدی انتخاب کردین؟

...

پيام هاي ديگران()        link        جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۸ - ز. ش.

...

حیرت، ترس، سرگردانی، بغض، امیدواری، شناخت وظیفه، آگاه سازی، توکل به خدا، داغ، خون، شهادت، صبر، سکوت، امید، دعا، اشک، صبر و باز هم صبر همراه با عمل به وظیفه...

تا کی؟ وقتی زمانش برسد

شاید امام زمانش...

...

پيام هاي ديگران()        link        دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۸ - ز. ش.