اوج آسمان

سرزنش و ملامت بسیار خود

اگر بچه ای سه ساله را وسط اتاق بگذاریم و سرش داد بزنیم که خیلی احمق است و هرگز نمیتواند کاری را درست انجام بدهد و این کار را این طوری باید انجام بدهد و نباید آن کار را بکند و واقعا که چه آشفته بازاری درست کرده و چند بار هم کتکش بزنیم، دست آخر با کودکی وحشتزده روبرو میشویم که یا گوشه ای کز میکند یا میزند زیر گریه.  کودک، یکی از این دو راه را انتخاب میکند و ما نیز هرگز به تواناییها و استعدادهای بالقوه اش پی نخواهیم برد.

اما اگر به همین بچه بگوییم که چقدر دوستش داریم، چه زیباست و وجودش تا چه اندازه برایمان مهم و عزیز است و چقدر باهوش و درخشان و دانا و کاردان است و اگر هم اشتباهی بکند، کوچکترین مانعی ندارد زیرا  از همین تجربه هاست که چیزهای تازه می آموزد و در هر شرایطی دوستش میداریم و به کمکش میشتابیم، آنگاه استعدادهایی که این کودک از خود نشان خواهد داد، شما را به حیرت فرو خواهد برد!

درون هر یک از ما، کودکی سه ساله هست که بیشتر اوقات سرش داد میزنیم و آنگاه حیرت میکنیم که چرا زندگیمان بر وفق مرادمان نیست.

اگر دوستی مدام و فقط و فقط از شما انتقاد کند، آیا از حضورش خوشحال میشوید؟؟

 

 از کتاب"شفای زندگی" نوشته ی لوییز هی 

...

پيام هاي ديگران()        link        پنجشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳٩۱ - ز. ش.

نیایش

خداوندا، مرا ابزاری در خدمت صلح خود قرار ده.

در هر آنجا که نفرت وجود دارد، بگذار که من بذر عشق در آن بکارم.

در هر آنجا که دلشکستگی هست، بخشش

در هر آنجا که شک هست، ایمان

در هر آنجا که نامیدی هست، امید

در هر آنجا که ظلمت هست، نور

و در هر کجا که غم هست بذر شادی بکارم.

 

خداوندا ما را نه، بلکه خود را جلال ده. ما را چراغی بگردان

 تا نور تو را به دنیا و در میان تاریکی بتابانیم،
ما را چون فانوس دریایی ساز
که کشتی ها را در میان دریای بی کران و ظلمانی و صخره های تیز ناامیدی رهنما باشیم.


استعدادی را که به ما بخشیده ای و برایش تو را سپاس می گوییم، در دستان خود بگیر

و برای تسخیر قلب مردمان به کار بند.

ما را نور و نمک جهان گردان،

چراغی که نور تو را می تاباند و نمکی که از میان گندیدگی عامل فساد را بیرون سازد.

و حرف های ما را تبدیل کن تا روح تو باشد که سخن بگوید.
آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــین.

 

نیایش فرانسیس آسیزیایی

از فایلهای ارسالی به گروه هشت بهشت

...

پيام هاي ديگران()        link        جمعه ٥ خرداد ،۱۳٩۱ - ز. ش.