اوج آسمان

خسته

رجب گذشت...

        شعبان گذشت...

                  بوی رمضان می آید

 خدایا

        اما من  آیا آماده ام برای مهمانی ات؟

                                      دلم گرفته

                                               خسته ام

                                                           خسته از خودم

خدایا

     دستم به آسمانت نمی رسد

...

پيام هاي ديگران()        link        پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱ - ز. ش.

تو را سپاس

محبوب من

   مرا در دامان خود پرورده ای و می پرورانی

        ای محافظ من در تمام لحظات زندگیم

             ای هدایتگر من در تاریکی های درونم

                  ای یار و یاور من در ثانیه ثانیه های عمرم

و ای تکیه گاهم در تمام اوقات تنهایی ام

      و تو ای تمام بود و نبودم

                                         تو را سپاس

                                                              تو را سپاس

ای معبود من

         ای همیشه در فکر من        و من غافل از یاد تو

              ای تمام هستی من که مرا هستی بخشیده ای

                    و ای یگانه پروردگار من

                                                   تو را سپاس می گویم

      در سرگردانی ها  راهنمای من، بنده حقیرت باش

                                                                      تا راه را گم نکنم

                                                                                            و در راه رضایت گام بردارم

         تا روز لقای تو فرارسد    و من به سویت پرواز کنم

                                                                     با امید به فضل و کرمت  که توشه ای ندارم که تقدیمت کنم

                               دستم خالیست و چشم امیدم به عفو و بخشش بی انتهایت

...

پيام هاي ديگران()        link        پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳٩۱ - ز. ش.

پشت سر هر معشوقی، خدا ایستاده است

پشت سر هر معشوق، خدا ایستاده است

پشت سر هر آنچه که دوستش می داری

و تو برای این که معشوقت را از دست ندهی

بهتر است بالاتر را نگاه نکنی

زیرا ممکن است چشمت به خدا بیفتد

و او آنقدر بزرگ است که هر چیز پیش او کوچک جلوه می کند

پشت سر هر معشوق، خدا ایستاده است

اگر عشقت ساده است و کوچک و معمولی

اگر عشقت گذراست و تفنن و تفریح

خدا چندان کاری به کارَت ندارد

اجازه می دهد که عاشقی کنی

تماشایت می کند و می گذارد که شادمان باشی .
. .

اما هر چه که در عشق ثابت قدم تر شوی

خدا با تو سختگیرتر می شود

هر قدر که در عاشقی عمیق تر شوی و پاکبازتر

و هر اندازه که عشقت ناب تر شود و زیباتر

بیشتر باید از خدا بترسی

زیرا خدا از عشق های پاک و عمیق و ناب و زیبا نمی گذرد

مگر آنکه آن را به نام خودش تمام کند

پشت سر هرمعشوقی ، خدا ایستاده است

و هر گامی که تو در عشق برمی داری

خدا هم گامی در غیرت برمی دارد

تو عاشق تر می شوی و خدا غیورتر

و آنگاه که گمان می کنی معشوق چه دست یافتنی است

و وصل چه ممکن و عشق چه آسان

خدا وارد کار می شود و خیالت را درهم می ریزد

و معشوقت را درهم می کوبد

معشوقت، هر کس که باشد

و هر جا که باشد و هر قدر که باشد

خدا هرگز نمی گذارد میان تو و او ، چیزی فاصله بیندازد

معشوقت می شکند و تو ناامید می شوی

و نمی دانی که ناامیدی زیباترین نتیجه عشق است

ناامیدی از اینجا و آنجا

ناامیدی از این کس و آن کس

ناامیدی از این چیز و آن چیز

تو ناامید می شوی و گمان می کنی

که عشق بیهوده ترین کارهاست

و برآنی که شکست خورده ای

و خیال می کنی که آن همه شور و آن همه ذوق

و آن همه عشق را تلف کرده ای

اما خوب که نگاه کنی

می بینی حتی قطره ای از عشقت

حتی قطره ای هم هدر نرفته است

خدا همه را جمع کرده و همه را برای خویش برداشته

و به حساب خود گذاشته است

خدا به تو می گوید

مگر نمی دانستی که پشت سر هر معشوق خدا ایستاده است؟

تو برای من بود که این همه راه آمده ای

و برای من بود که این همه رنج برده ای

و برای من بود که اینهمه عشق ورزیده ای

پس به پاس این

قلبت را و روحت را و دنیایت را وسعت می بخشم

و از بی نیازی نصیبی به تو می دهم

و این ثروتی است که هیچ کس ندارد

تا به تو ارزانی اش کند

فردا اما تو باز عاشق می شوی

تا عمیق تر شوی و وسیع تر و بزرگ تر و ناامیدتر

تا بی نیازتر شوی و به او نزدیکتر

راستی اما چه زیباست

و چه باشکوه و چه شورانگیز

که پشت سر هر معشوقی خدا ایستاده است!

 

عرفان نظرآهاری

...

پيام هاي ديگران()        link        پنجشنبه ۸ تیر ،۱۳٩۱ - ز. ش.