اوج آسمان

 

قطعه ی گمشده ای از پر پرواز کم است
یازده بار شمردیم  یکی باز کم است
این همه آب که جاریست نه اقیانوس است
عرق شرم زمین است که سرباز کم است.

...

پيام هاي ديگران()        link        جمعه ٦ مهر ،۱۳۸٦ - ز. ش.