اوج آسمان

آرامش نتیجه ی باورهای آرام سازه

هر چه پیش آید  خوش آید ؛

الخیر فی ما وقع ؛

ساقی هر چه ریزد  لطف اوست ؛

عسی ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم  والله یعلم و انتم لا تعلمون

...

بیا باور کنیم ...

چرا ناراحت و نگرانی  ؟ ؟ ؟

فقط کافیه وظیفتو انجام بدی...

...

پيام هاي ديگران()        link        دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸۸ - ز. ش.