اوج آسمان

خدایا ...

خدایا   به ما و ملت ما آگاهی و عقل عنایت کن

خدایا   کمکمون کن تا وظیفمونو بشناسیم و بهش عمل کنیم

خدایا   ملت آگاه ما رو در پناه خودت حفظ کن

خدایا   نذار دستاوردهای امام و انقلابمون از دست بره

خدایا   فریادهای مردم دلشکسته ی ایران اسلامی رو بشنو و اجابت کن

خدایا   بر پیامبر گرامی اسلام و خاندانش درود و رحمت فرست

                       و   فرج آقا امام زمان رو برسون

آمین یا رب العالمین

...

پيام هاي ديگران()        link        چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۸ - ز. ش.