اوج آسمان

آسمان گریه کن...

آسمان گریه کن

آری تو هم فریاد بزن و گریه کن

به همراه اشک های من، تو هم اشک بریز

بگو    از بغض هایی که در گلوها گیر کرده اند بگو

بگو چه کنم؟ چه کنم؟

نزاعی دارم بر سر عقل و ...

تکلیف من چیست؟ راه درست کدامست؟

چه شنیدم؟ باور نمی کنم . درست می شنیدم یا نه؟

راهم را گم کرده ام، سرگردان شده ام ،

امام زمانم کجایی؟ کجایی؟ به من بگو چه کنم؟ بگو وظیفه ام چیست؟

برایم دعا کن تا راه درست را باز شناسم

اللهم عجل لولیک الفرج ...

خدایا دستهای دعای این ملت را که عاجزانه تو را می خوانند ببین و اجابت کن

...

...

پيام هاي ديگران()        link        جمعه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۸ - ز. ش.