اوج آسمان

 

خدایا !

من از این دنیا تنها یکبار گذر خواهم کرد

پس بگذار هر کار خوبی که می توانم انجام دهم

یا هر محبتی که می توانم به هر انسانی نشان دهم

خدایا! کمک کن تا از هم اکنون شروع کنم

و اجازه نده که از آن غفلت و دوری کنم

چون من دیگر از این راه گذر نخواهم کرد...

www.8beheshtgroup.com

...

پيام هاي ديگران()        link        یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳٩٠ - ز. ش.