اوج آسمان

نیایش

خداوندا، مرا ابزاری در خدمت صلح خود قرار ده.

در هر آنجا که نفرت وجود دارد، بگذار که من بذر عشق در آن بکارم.

در هر آنجا که دلشکستگی هست، بخشش

در هر آنجا که شک هست، ایمان

در هر آنجا که نامیدی هست، امید

در هر آنجا که ظلمت هست، نور

و در هر کجا که غم هست بذر شادی بکارم.

 

خداوندا ما را نه، بلکه خود را جلال ده. ما را چراغی بگردان

 تا نور تو را به دنیا و در میان تاریکی بتابانیم،
ما را چون فانوس دریایی ساز
که کشتی ها را در میان دریای بی کران و ظلمانی و صخره های تیز ناامیدی رهنما باشیم.


استعدادی را که به ما بخشیده ای و برایش تو را سپاس می گوییم، در دستان خود بگیر

و برای تسخیر قلب مردمان به کار بند.

ما را نور و نمک جهان گردان،

چراغی که نور تو را می تاباند و نمکی که از میان گندیدگی عامل فساد را بیرون سازد.

و حرف های ما را تبدیل کن تا روح تو باشد که سخن بگوید.
آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــین.

 

نیایش فرانسیس آسیزیایی

از فایلهای ارسالی به گروه هشت بهشت

...

پيام هاي ديگران()        link        جمعه ٥ خرداد ،۱۳٩۱ - ز. ش.