اوج آسمان

قطعه گمشده

به جای اینکه بنشینی و منتظر باشی تا کسی پیدا شود تا تو را کامل کند

خودت شهامت و جسارت پدید آوردن شکل را پیدا کن

و افکار و دیدگاهت را تغییر بده

و انرژیت را صرف شکل دادن به خودت کن

تلاش کن

 

از فایلهای ارسالی به گروه هشت بهشت

اثر شل سیلور استاین

...

پيام هاي ديگران()        link        یکشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳٩۱ - ز. ش.