اوج آسمان

 

سرت را بر شانه خدا بگذار

                                     تا او با دستان مهربانش غم را از چهره ات پاک کند

و قصه عشق را چنان زیبا برایت بخواند

                        که نه از دوزخ وحشت کنی

                                        و نه از بهشت به رقص درآیی..

                                                             قصه عشق، قصه انسان بودن ماست.

...

پيام هاي ديگران()        link        سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱ - ز. ش.