خدایا !

من از این دنیا تنها یکبار گذر خواهم کرد

پس بگذار هر کار خوبی که می توانم انجام دهم

یا هر محبتی که می توانم به هر انسانی نشان دهم

خدایا! کمک کن تا از هم اکنون شروع کنم

و اجازه نده که از آن غفلت و دوری کنم

چون من دیگر از این راه گذر نخواهم کرد...

www.8beheshtgroup.com

/ 1 نظر / 6 بازدید
سحر

تنها يكبار گذر خواهم كرد. در اين يكبار شايد بتوانم آنچه كه بايد باشم باشم. اميدوارم باشم اميدوارم