استاد عشق

دکتر حسابی همینطور که داشتند داستان زندگیشان را برای پسرشان تعریف می کردند ، گفتند: " زندگی گاهی خیلی سخت و غیرقابل تحمل می شود، حتی وقتی این قسمتها را تعریف می کنی، از بازگو کردن آن یا فکر دوباره به آن، ناراحت می شوی، اما با این همه نمی دانم چطور بخاطر خواسته تو راضی شدم و زجر بازگو کردنش را نیز تحمل می کنم. بهرحال می توان چنین نتیجه گرفت که همین سختی ها و تحمل آنها موجب می شود، انسان به هدف خود برسد. انسان باید یاد بگیرد که وقتی برایش مشکلی پیش می آید، از آن مشکل کمی سخت تر باشد و در مقابل آن بایستد. من تقریبا این کار را از کودکی آموختم. البته خدا هم کمک کرد. انسان نباید فکر بد بکند، باید حوصله داشت و صبر پیشه کرد. هیچگاه نباید ناسپاس بود.

در آن دوران مسئله این بود که ما مادری حامی، معتقد، متدین و سخت کوش داشتیم که از هر جهت راهنمای ما بودند. با وجود اینکه مادرم سختی و مصیبتی بزرگ را تجربه می کردند و سکته کرده و افلیج شده بودند و بیشتر در بستر بیماری بودند و قادر نبودند مثل ما حرکتی بکنند، اما باز ما را به تلاش وا می داشتند و لحظه ای از آموزش و تربیت ما غافل نبودند. مادرم هرگز ناامید نمی شدند، و هیچگاه نمی گذاشتند وقتمان را بیهوده تلف کنیم. این روحیه مادر، ما را امیدوار نگاه میداشت و سعی می کردیم راهی برای زنده ماندن پیدا کنیم. قحطی، گرسنگی و خطرات ناشی از جنگ جهانی اول تهدید بزرگی برای ما بود.

برای اینکه بتوانیم داروهای مادرمان را تهیه کنیم با برادرم به مغازه های بیروت سر میزدیم با بتوانیم کالا یا باری را برایشان حمل کنیم و در عوض پولی دریافت کنیم. تازه زمانهایی که کار داشتیم وضعمان نسبتا خوب بود. اما اوقاتی هم فرا می رسید که بیکار بودیم.      شبها که همه می خوابیدند با برادرم توی کوچه های بیروت راه می افتادیم و از پشت هشتی در خانه ها، نان خشک جمع می کردیم. نانها را به خانه می آوردیم و می شستیم و روی پارچه ای پهن می کردیم تا آبش گرفته شود. بعد آنها را بجای غذا می خوردیم.

من هیچگاه بیاد ندارم که مادرم غصه بی پولی یا گرسنگی را بخورند. مادرم هر شب وقتی مطمئن می شد که ما خواب هستیم به درگاه خدا گریه و زاری می کردند و از خدا می خواستند وسیله ای برای درس خواندن من و برادرم فراهم شود. "

 

 

 

 

از کتاب استادعشق نوشته ایرج حسابی

/ 7 نظر / 8 بازدید
سودی یشم سیاه

چند ماهه که دارم باهات حرف میزنم ....چند ماهه که دارم میگم گیر افتادم اونوقت تو قد علم میکنی که خب داری غلط می ری ...

بي همتا

محشر بود [قلب] هم دكتر حسابي هم مادرش هم انتخاب قشنگت موفق باشي عزيز خوشگلم.[گل]

بی همتا

خوهرم کمی از من دور گشته نه روحی او به سفر رفته و جایش در دلم که نه در اتاقم خالیست.

زکیه

سلام هم نامم به منم سر بزن

سحر

واقعا مادر یه چیز دیگه اس.