سرت را بر شانه خدا بگذار

                                     تا او با دستان مهربانش غم را از چهره ات پاک کند

و قصه عشق را چنان زیبا برایت بخواند

                        که نه از دوزخ وحشت کنی

                                        و نه از بهشت به رقص درآیی..

                                                             قصه عشق، قصه انسان بودن ماست.

/ 0 نظر / 13 بازدید