...

حیرت، ترس، سرگردانی، بغض، امیدواری، شناخت وظیفه، آگاه سازی، توکل به خدا، داغ، خون، شهادت، صبر، سکوت، امید، دعا، اشک، صبر و باز هم صبر همراه با عمل به وظیفه...

تا کی؟ وقتی زمانش برسد

شاید امام زمانش...

/ 2 نظر / 9 بازدید
کیامهر

ایشالا قبل از اینکه امام زمانش برسه زمانش می رسه به روزم