قطعه سنگ مزار پروین

میدونم که این اشعارو شاید بارها و بارها شنیده باشید ولی من هربار از خوندنشون لذت میبرم  هر بار

 

اینکه خاک سیهش بالین است        اختر چرخ ادب، پروین است

گرچه جز تلخی از ایام ندید             هرچه خواهی سخنش شیرین است

صاحب آنهمه گفتار امروز                 سائل فاتحه و یاسین است

دوستان به که ز وی یاد کنند            دل بی دوست، دلی غمگین است

خاک در دیده، بسی جانفرساست    سنگ بر سینه، بسی سنگین است

بیند این بستر و عبرت گیرد              هر که را چشم حقیقت بین است

هر که باشی و ز هر جا برسی         آخرین منزل هستی اینست

آدمی هر چه توانگر باشد                چون بدین نقطه رسد، مسکین است

اندر آنجا که قضا حمله کند              چاره تسلیم و ادب تمکین است

زادن و کشتن و پنهان کردن             دهر را رسم و ره دیرین است

خرم آنکس که در این محنت گاه       خاطری را سبب تسکین است

پروین اعتصامی

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
باغ رضوان

سلام نوشته خوبی دارید در کل اگر دوست داشتی یه سری به ما بزنید شاید دوست شدیم منتظرم[گل][گل][گل][گل]