اندوهت را به برگ بسپار...

رویای سپید زمستان در راه است

/ 2 نظر / 7 بازدید
دختر اردیبهشت

مرسی از حضورتون گـفـت : بـگـو ضـمـایـر را گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن گـفـت:فــقـط مــن ؟ گـفـتـم: بـقـیـه رفـتـه انـــد…[گل]