حکومت باید چنان باشد

اندیشه های امام خمینی:

باید حکومت چنان باشد که اگر رئیس جمهورش توی مردم آمد، دوره اش بکنند و با او خوش و بش کنند؛ نه اینکه اگر صداش درآید، فرار کنند از دستش! اگر نخست وزیرش بین مردم بیاید، مردم اطرافش بریزند و به او مرحبا بگویند؛ نه نخست وزیر که اگر بیاید، مردم اظهار تنفر بکنند و فرار بکنند از او.  ارتش هم باید همین طور باشد، شهربانی هم باید این طور باشد، ژاندارمری هم باید این طور باشد، نه ژاندارمری و ارتش و شهر بانی زمان طاغوت که معارض با مردم بود و مردم نه او را می خواستند و دشمن خودشان می دانستند.  آنها هم مردم را دشمن خودشان می دانستند.

یک همچین مملکتی که قوای انتظامی اش دشمن ملت باشد و ملتش، دشمن قوای انتظامی باشد، این قابل این نیست که حکومت، باقی بماند.

حکومت وقتی باقی می ماند که مردم او را بخواهند، ملی باشد، ملت او را انتخاب بکنند و من امیدوارم که از این به بعد، همین طور باشد؛ قوای انتظامی در خدمت مردم باشد؛ حکومت در خدمت مردم باشد و عدالت اجتماعی اسلامی تحقق پیدا کند.

صحیفه امام، ج7،ص528

/ 2 نظر / 8 بازدید
کیامهر

بیا اینم امام دیگه چی می خوای؟

سحر

سلام راستي اينطوريه راست ميگن امام. نبايد اينقدر بزنن تو سر مردم