نهايت تمامی نيروها پيوستن است  

پيوستن به اصل روشن خورشيد و ريختن به شعور نور 

 طبيعی است که آسيابهای بادی ميپوسند.

                                                                 فروغ فرخزاد

/ 1 نظر / 5 بازدید
خلود

سلام... مطالب وبلاگ زيبا و مفيد می باشد... شاد باشيد... ................. پرنده فقط يك پرنده بود پرنده گفت : چه بويي چه آفتابي آه بهار آمده است و من به جستجوي جفت خويش خواهم رفت پرنده از لب ايوان پريد مثل پيامي پريد و رفت پرنده كوچك پرنده فكر نمي كرد پرنده روزنامه نمي خواند پرنده قرض نداشت پرنده آدمها را نميشناخت پرنده روي هوا و بر فراز چراغهاي خطر در ارتفاع بي خبري مي پريد و لحظه هاي آبي را ديوانه وار تجربه مي كرد پرنده آه فقط يك پرنده بودفروغ فرخزاد