خدایا ...

خدایا   به ما و ملت ما آگاهی و عقل عنایت کن

خدایا   کمکمون کن تا وظیفمونو بشناسیم و بهش عمل کنیم

خدایا   ملت آگاه ما رو در پناه خودت حفظ کن

خدایا   نذار دستاوردهای امام و انقلابمون از دست بره

خدایا   فریادهای مردم دلشکسته ی ایران اسلامی رو بشنو و اجابت کن

خدایا   بر پیامبر گرامی اسلام و خاندانش درود و رحمت فرست

                       و   فرج آقا امام زمان رو برسون

آمین یا رب العالمین

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهشید

ز‌ار‌ى‌ در با‌غچه‌ بس‌ تلخ‌ ‌است‌ ز‌ار‌ى‌ بر چشمه‌‌ها‌ى‌ صافى‌ ز‌ار‌ى‌ بر لقاح‌ِ شکوفه‌ بس‌ تلخ‌ ‌است‌ ز‌ار‌ى‌ بر شر‌ا‌ع‌ِ بلندِ نسيم‌ ز‌ار‌ى‌ بر سپيد‌ارِ سبز بالا بس‌ تلخ‌ ‌است‌. بر برکه‌‌ى‌ لاجوردين‌ِ ما‌هى‌ و باد چه‌ مى‌کند ‌اين‌ مديحه‌گو‌ى‌ِ تبا‌هى‌؟ مطرب‌ِ گورخانه‌ به‌ شهر ‌اندر چه‌ مى‌کند زيرِ دريچه‌‌ها‌ى‌ِ بى‌گنا‌هى‌؟ بگذ‌ار برخيزد مردم‌ِ بى‌لب‌خند بگذ‌ار برخيزد!

سارا

[دست] خدایارتون