تفاوتی که ایجاد تفاوت می کند

وقتی همه ی کوشش های ما با شکست روبرو می شود چه می کنیم؟

باید بدانید که مشکلات افراد موفق کمتر از افراد شکست خورده نیست.

تفاوت موفقیت و شکست در اتفاقاتی که می افتد نیست بلکه تفسیر ما از این اتفاقات و عکس العمل ما در برابر حوادث است که این تفاوت را ایجاد می کند.

دابلیو-میچل فردی است که در جوانی در تصادف وحشتناکی سه چهارم بدنش دچار سوختگی شد ولی او به جای اینکه این حادثه را نشانه ای از مرگ یا دلیلی برای غم و اندوه ابدی تلقی کند  دائما به خود می گفت که در پس این حادثه تقدیری نهفته بوده و این جهان روزی به جبران این واقعه به او قدرتی خواهد بخشید که به هدفهای بزرگی برسد و در محیط پیرامون خود اثرات مثبتی بگذارد و در نتیجه ی این تلقین به نفس به باورها و ارزش هایی دست یافت که حتی پس از آنکه در یک حادثه ی هوایی نیمی از بدنش فلج شد نه فقط دچار اندوه و ناکامی نشد بلکه از دیگران پیش افتاد.

 دابلیو-میچل یکی از شادترین ، موفق ترین و قوی ترین افراد است ، او زنده و سلامت است و در کلرادو زندگی می کند و با بعضی از متنفذترین افراد آمریکا روابط دوستانه دارد. هم اکنون یک تاجر میلیونر است و علیرغم سوختگیهای مضحک صورتش سعی کرده که به عضویت کنگره ی آمریکا درآید ، شعار تبلیغاتش این بوده : به من رأی تا فقط یک آدم خوش قیافه ی دیگر به کنگره اضافه نشود .

فرق آدم های موفق و ناموفق در آنچه که دارند نیست بلکه در این است که با توجه به امکانات و تجربیات خود چه می بینند و چه می کنند.

                       برگرفته از کتاب بسوی کامیابی نوشته ی آنتونی رابینز            

/ 6 نظر / 9 بازدید
آبجی

مثل من که از همه چیز درس میگیرم تازه کلی خوش قیافه هم هستم

خلود

يک جمله ی بسيار جالبی که خوندم اين بود: هر گاه خداوند تو را در دريا می اندازد هدفش غرق کردن تو نيست بلکه هدف ان هست که تو شنا کردن را بياموزی... و هر شکستی اگر درست مورد مطالعه قرار گيرد موفقيت بعدی را با خود بهمراه دارد. شاد زی