اگر من پایم را کج گذاشتم باید هجوم کنید

امام خمینی:

الآن مکلفیم ما، مسئولیم همه مان، همه مان مسئولیم، نه مسئول برای خودمان؛ مسئول کارهای دیگران هم هستیم  "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟

صحیفه امام، ج٨، ص۴٨٧

/ 1 نظر / 27 بازدید
سحر

سلام زکیه جون خوبی؟ خیلی وقته وبلاگ رو آپ نکردی حواست هست؟؟؟؟ موفق باشی دوست جون