پیشگویی

- چرا اینقدر به آگاهی از آینده علاقمندی؟

- تا بتوانم کارهایی را انجام دهم و آنچه رخ دادنش را دوست ندارم تغییر دهم.

- پس دیگر آینده ی تو نیست.

- پس شاید می خواهم آینده را بدانم تا برای آنچه می آید آماده باشم.

- اگر رخدادهای خیری باشند درصورتیکه ندانی غافلگیری دلپذیری خواهد بود  و اگر رخدادهای شری باشند سالها پیش از وقوعشان رنج خواهی برد.

- می خواهم آینده را بدانم چون یک انسان هستم و انسانها در پیوستگی با آینده ی خود زندگی می کنند.

- آینده را نمی توان خواند ، تنها می شود آن را پیش بینی کرد چون آینده از آن خداوند است و خداوند آینده را فقط در شرایط استثنایی آشکار می کند زمانیکه آن را فقط برای عوض شدن نوشته باشد.

- پس چگونه می توان آینده را پیش بینی کرد؟

- از راه نشانه های اکنون . راز آینده در اکنون است. اگر به اکنون توجه کنی می توانی آن را بهتر کنی و اگر اکنون را بهتر کنی ، آنچه پس از آن رخ می دهد نیز بهتر می شود. آینده را فراموش کن و هر روز زندگیت را با تعالیم شرع مقدس و اعتماد به لطف پروردگار به بندگانش زندگی کن.                   

                                                       کیمیاگر

/ 3 نظر / 6 بازدید
مرضیه

سلام چقد این کتاب قشنگه چه تیکه خوبیم انتخاب کردی موفق باشی [گل]

خلود

اینده را که بدو بسپاری کنون ات اینده تو خواهد شد